Z Á P I S

       z 64. zasedání Rady obce Poteč ze dne 12. 12. 2013

 

      Přítomní: Mana Josef, Jiří Tvarůžek, Ing.Martin Sendler, Marek Slovák, Radim Jurčaga

      Hosté:   Petr Mana – správce víceúčelového hřiště

               

   

1.      RO  provedla se správcem víceúčelového hřiště vyhodnocení provozu hřiště:

-         Největší problém dělá spadané listí z jasanu.

-         Ve vybavení hřiště by to chtělo foukačku na listí.

-         Tenis se hrál do 18 . listopadu

-         Nyní probíhá trénování fotbalových mužstev, podmínky jsou dobré

-         Požadavek na natření zedních stěn barvou – zelenou, aby se neztrácel tenisová míč při umělém osvětlení.

-         Dokreslit síť na cvičné tenisové stěně.

-         Vyčistit chachálí u lapače na potůčku za střídačkami.

-         Poplatek nechat na nastavené výši roku 2013.

-          Správci hřiště byla vyslovena pochvala z dosavadní činnost.

 

2.      RO schvaluje mimořádnou odměnu za činnost v roce 2013 ve výši 4.000,-Kč čistého.

3.      RO schvaluje podpis smlouvy o provozování plynovodu. Nájem 108.427,-Kč, náklady na údržbu 82.047,-Kč.