Z Á P I S

            z 65. zasedání Rady obce Poteč ze dne 16. 01. 2014

 

     Přítomní: Mana Josef, Jiří Tvarůžek, Ing.Martin Sendler, Marek Slovák, Radim Jurčaga

     

1.      RO  projednala návrh na zrušení plánované obecní zabijačky 1. března s tím, že hasiči budou dělat svoji zabijačku 8. února. RO rozhodla zatím nechat plánovanou obecní zabijačku na končiny.

2.      RO schvaluje rozpis rozpočtové změny č.3-prosinec na položky v návaznosti na schválení této změny v ZO.

3.      RO bere na vědomí finanční hotovost obce k 31. 12. 2013: KB spořící účet-2,176.215,-Kč; ČNB-1,136.077,-Kč; KB běžný účet-372.430,-Kč, KB soc.fond-52.029,-Kč; ČMZRB úvěrový účet – 6.103,-Kč. Celkové prostředky obce ke konci roku jsou 3,742.856,-Kč. Úrok na spořícím účtu jsou cca 0,5 % p.a..

4.      RO bere na vědomí výsledky roční spotřeby energií. Přechod na nového dodavatele zatím nelze finančně vyhodnotit.Ve zbrojnici je nutno prověřit elektřinu v denním tarifu v návaznosti na holičku.

5.      RO se seznámila s projektem na cyklostezku.

6.      RO bere na vědomí přípravu projektu na komunikaci Ke hřišti. Probíhá doměření prostoru kolem víceúčelového hřiště. Doporučeno zaměřit trasu dálkového vodovodu a hřiště. Prověřit možnost dotace z POV ZK.

7.      RO projednalo okolnosti zveřejnění anonymu na parkování na místních komunikacích i se zveřejněním jmen. RO doporučuje anonymy nezveřejňovat.

8.      RO souhlasí s opravou podlahy (výměna gumy) a dělících dveří v MŠ (oslovit DORS).

9.      RO schvaluje prodej starých betonových žlabových korýtek v ceně 10,-Kč/ks.