Z Á P I S

           z 66. zasedání Rady obce Poteč ze dne 30. 01. 2014

 

     Přítomní: Mana Josef, Jiří Tvarůžek, Ing.Martin Sendler, Marek Slovák, Radim Jurčaga

     

1.      RO  projednala návrh smlouvy na zřízení služebnosti (věcného břemene) ke kanalizaci na pozemcích Lesů ČR ve prospěch obce. RO souhlasí s podpisem této smlouvy.

2.      RO schvaluje vypracování geometrického plánu a podání žádosti o odkoupení pozemků Lesů ČR které nejsou pod potokem Vesník, ale jsou součástí veřejných prostranství v obci. Jedná se o lokality před domy č.p.76; č.p.106; č.p.118, dále u Kapličky a u kříže před MŠ.

3.      RO projednala žádost p. Janíčka o vybudování kanalizační přípojky dle dříve podepsané dohody a schvaluje její provedení za příznivého počasí.

4.      RO projednala žádost INTERI truhlářství s.r.o. o odkoupení obecních pozemků pro stavbu truhlářské dílny a prodejního skladu na ploše smíšené výrobní č.102 dle územního plánu (naproti Výpusty) o výměře 1000-1500m2. RO schvaluje vyhlášení záměru prodeje těchto obecních pozemků. Plochu navrhuje RO rozdělit na tři části po cca 1000 m2 pro případné další zájemce.

5.      RO projednala a chválila další stavební úpravy u Valčíků. Jedná se o zazdění některých oken a výměnu vstupních dveří.

6.      RO schvaluje návrh rozpočtu obce na rok 2014 s celkovými výdaji 11.187 tis.Kč.

7.      RO schvaluje přípravu 3. obecního plesu podle loňska.

8.      RO schválila mimořádnou odměnu ve výši 10.000,-Kč starostovi obce u příležitosti životního jubilea.

9.      Další zasedání RO se mění na 12.2. v 18.00 hod.