Z Á P I S

       z 67. zasedání Rady obce Poteč ze dne 13. 03. 2014

 

   Přítomní: Mana Josef, Jiří Tvarůžek, Ing.Martin Sendler, Marek Slovák, Radim Jurčaga

     

1.      RO  opětovně projednala žádost INTERI s.r.o. o prodej obecního pozemku po projednání v zastupitelstvu a doporučuje ZO záměr prodeje zrušit. Ve věci přilehlých pozemků RO doporučuje jednat s Kollerovými a jejich prodeji.

2.      RO projednala geometrické plány na věcné břemeno ke kanalizaci a ukládá starostovi dojednat a uzavřít příslušnou smlouvu.

3.      RO bere na vědomí financování obecní zabijačky. Příjmy 10.420,-Kč, výdaje 16.260,-Kč. Obec dotuje tuto akci 5.840,-Kč.  

4.      RO projednala nabídku PROXIMY na prezentaci obce v novém vydání knihy o obcích Zlínského kraje a placenou propagaci neschvaluje.

5.      RO projednala žádosti CHARITY Valašské Klobouky a NADĚJE Nedašov o příspěvek. RO schvaluje příspěvek ve výši loňského roku.

6.      RO bere na vědomí návrh nových stanov VaK Zlín. Z důvodu obsáhlosti nebyl čas je studovat a proto RO nezaujímá žádné stanovisko.

7.      RO projednala cenovou nabídku na vypracování dokumentace DUR, DSP+DPS na komunikaci a kanalizaci připravované stavby „Komunikace hřiště“ ve výši 223 tis. včetně DPH. RO neschvaluje pokračování v projektu. Nebylo výběrové řízení, nejsou zahrnuty poplatky za územní a stavební řízení. Kvůli velikosti by se mělo vyjádřit ZO. RO ukládá starostovi jednat o slevě a opětovně bude projednáno na další radě.

8.      RO bere na vědomí informace, kdo se přihlásil na VPP od 1. dubna 2014.  

9.      RO projednalo návrh na stanovení počtu zastupitelů v Poteči do podzimních voleb a převážnou většinou bylo odsouhlaseno předložit ZO návrh na zachování 15 zastupitelů.

10.  RO projednala přípravu dětského hřiště. O naší žádosti v MMR zatím nebylo rozhodnuto, RO doporučuje podat další žádosti na dotaci u RWE Gas Storage-grantový program a E.On-Oranžová hřiště.