Z Á P I S

         z 68. zasedání Rady obce Poteč ze dne 27. 03. 2014

 

        Přítomní: Mana Josef, Jiří Tvarůžek, Ing.Martin Sendler, Marek Slovák, Radim Jurčaga

         Hosté:  Ing. Josef Mana-projektant, Josef Mana-předseda finančního výboru

 

1.      Rozšířená RO provedla prohlídku kabin TJ Družstevníku Poteč s cílem zjistit technický stav budovy.  V budově, hlavně ve WC a umyvárnách je viditelné vzlínání vlhkosti, venkovní WC jsou ve špatném stavu, v klubovně při dešti protěká střecha. Stav budovy však odpovídá stáří a stav nelze hodnotit jako havarijní. Starosta doporučuje rekonstruovat umyvárny, WC a opravit střechu. Budova po této rekonstrukci by mohla zase dobře sloužit. Zbourání, nebo velkou rekonstrukci nedoporučuje. Radim Jurčaga doporučuje udělat pevný strop, podezdívku, sedlovou střechu a provést půdní vestavbu. Proti tomuto řešení se vyjádřil projektant. Projektant navrhuje provedení oprav podlah v umyvárnách a opravit WC, nebo přestavit budovu podle návrhu z r. 2007. Konečné rozhodnutí je však hlavně na vlastníku budovy. Formu spolupráce při rekonstrukci musí rozhodnout ZO.

2.      Starosta předložil RO druhou nabídku na projekt „ Komunikace hřiště“ snížený o 14 tis. s tím, že podle projektanta větší snížení za projektové práce už není možné. Celková cena za zaměření, projektové práce na komunikaci a kanalizaci + inženýrská činnost je 209 tis. RO požaduje, aby zadání těchto prací schválilo ZO.

3.      Starosta předložil RO návrh na odměnu vedoucím složek za veřejnou práci v roce 2013 po 2.000,-Kč. Jednalo by se o hasiče, sportovce, ženy, červený kříž, myslivce a hudbu. RO v této věci rozhodne později.

4.      RO bere na vědomí informaci, že SDH Poteč nebude pořádat Potečtour 2014 kvůli administrativní náročnosti při povolování závodu. RO slibuje podporu tohoto závodu v případě, že jej bude pořádat jiný subjekt (Bačo).  

5.      RO bere na vědomí stažení žádosti INTERY truhlářství, s.r.o. o prodej obecního pozemku.

6.      RO bere na vědomí oznámení Michala Dorňáka o konání akce „EXREMENDUROCROS IV na rybníku, pozemek ve vlastnictví p. Janíčka.