Z Á P I S

      ze 73. zasedání Rady obce Poteč ze dne 09. 07. 2014

 

              Přítomní: Mana Josef, Jiří Tvarůžek, Ing.Martin Sendler, Marek Slovák, Radim Jurčaga

  

1.      RO projednala žádost p.Šerého o změnu územního plánu na změnu využití pozemku p.č. 600/2 v k.ú. Poteč pro individuální bydlení. RO žádost zamítla, protože území je určeno pro technickou infrastrukturu.

2.      RO projednala žádost manželů Polanských na změnu územního plánu na změnu využití pozemku p.č. 2076/1 v k.ú. Poteč z plochy zemědělské na plochu pro individuální bydlení. RO souhlasí s projednáním v ZO.

3.      RO bere na vědomí bezúplatný převod starší Fabie od Policie ČR na obec.

4.      RO schvaluje mimořádnou dotaci 3.000,-Kč pro SDH Poteč na noční soutěž v hasičském sportu.

5.      RO souhlasí aby večer obce - politické besedování proběhlo v loňském rozsahu v pátek 1.srpna.

6.      Další RO se sejde až po prázdninách.