Z Á P I S

      ze 74. zasedání Rady obce Poteč ze dne 04. 09. 2014

 

              Přítomní: Mana Josef, Jiří Tvarůžek, Ing.Martin Sendler, Marek Slovák, Radim Jurčaga

  

1.      RO projednala a schvaluje podpis služebnosti pro kanalizaci s ČD.

2.      RO projednala a schvaluje Dohodu o narovnání s Povodím Moravy za užívání pozemků pro stavbu kanalizace s náklady 4.629,-Kč.

3.      RO projednala žádost p.Šišky o odkoupení Bělejovy dřevěnice a rozhodla, že o případném záměru prodeje musí rozhodnout až nové zastupitelstvo.

4.      RO byla seznámena s jednáním s MOV ohledně provozování kanalizace. MOV nechce přistoupit na jinou provozní smlouvu a je pouze ochotna upravit částku ročního rozsahu oprav a údržby na 150 tis. V případě jiného provozovatele požaduje částku 36,-Kč. Upravená smlouva bude předložena na posledním zasedání ZO.

5.      RO projednala žádost Jany Cahlové o změnu územního plánů pro p.č. 215/3. O této žádosti rozhodne taktéž až nové ZO.

6.      RO  byla seznámena s novými aktivitami MAS Ploština. ZO bude předloženo zařazení našeho území do integrované strategie regionu MAS Ploština. Dále RO bere na vědomí nové stanovy MAS Ploština a nabídku na vstup neobecních subjektu do MAS, protože obce nesmí mít majoritu.

7.      RO projednala nabídku na převod telefonních služeb na družstvo ALEA s návratností 6 měsíců. RO přechod neschvaluje z důvodů, že nechce být členem družstva s širšími podnikatelskými aktivitami.

8.      RO se seznámila o zahájeným správním řízením za zřízení černých skládek na lesních pozemcích u Kráčin a v Rakovém, které vydal MěÚ Val.Klobouky a podaným odvoláním obce.

9.      RO přijala informace o pokračujících stavebních pracích v obci.

10.  RO souhlasí s mimořádným vydáním obecních zpravodaje k volbám. Uzávěrka příspěvků pro volební strany je 25. září.

11.  Poslední zasedání ZO bude 3.10.2014.