Z Á P I S  ze 75. zasedání Rady obce Poteč ze dne 25. 09. 2014

 

              Přítomní: Mana Josef, Jiří Tvarůžek, Ing.Martin Sendler, Marek Slovák, Radim Jurčaga

  

1.      RO projednala nový návrh smlouvy o provozování kanalizace s MOV s limitem oprav 100 tis. ročně. RO požadovala zvýšení limitu na 150 tis. a snížení termínu vypovězení. Dle posledního jednání informoval starosta, že nebylo možné dojednat lepší podmínky. RO přes tyto výhrady předkládá smlouvu ZO ke schválení.

2.      RO bere na vědomí informaci k opravě místních komunikací. Zatím nejsou provedeny všechny přípravné práce. Předpokládaný termín pro položení koberce je začátek října.

3.      RO projednala návrh SUS Zlín na dokončení oprav chodníků na Podlání turbometodou. RO souhlasí s provedením prací.

4.      RO projednala pokračující opravy na Valčíkovém. Místnost pro potečskou schólu je připravena. Den otevřených dveří by mohl být až na dušičkovou slavnost.

5.      RO  bere na vědomí zřízení 2 pracovních míst VPP od 1. října na 6 měsíců.

6.      RO schvaluje, aby na hody (sv.Václav) bylo provedeno standardní pohoštění.

7.      RO bere na vědomí informace o řízení obce mezi volbami. Členové ZO končí až na radu prvním dnem voleb. RO končí až zvolením nové rady. Předpokládaný termín ustavujícího zasedání nového ZO bude 7.11. a před tímto termínem se sejde dosavadní rada na posledním zasedání.

8.      Starosta informoval RO o průběhu mimořádné události – povodni dne 15.září. Po této mimořádné události je nutno opravit propustky pod silnicí  I/57, hlavně u Bělejíků a u Kollerů. Vyčistit horské vpusti na MK a kanalizační vpusti. Dále je potřeba doplnit přepady na kanalizaci u Kolářů, u Cigánků a na Podlání.