Z Á P I S  ze 76. zasedání Rady obce Poteč ze dne 30. 10. 2014

 

              Přítomní: Mana Josef, Jiří Tvarůžek, Ing.Martin Sendler, Marek Slovák, Radim Jurčaga

  

1.      RO projednala schválenou rozpočtovou změnu č.1- říjen 2014 a schvaluje rozpis na položky.

2.      RO bere na vědomí provedené práce na opravě místních komunikací s celkovými náklady 1,666.921,-Kč. Stavení práce dle výběrového řízení byly rozšířeny o 9 % a ukončený v říjnu.

3.      RO bere na vědomí zprávu Marka Slovákového o zájezdu do divadla do Prahy, kdy všichni účastníci byli spokojeni. Náklady na dopravu hradila obec ve výši 23.541,-Kč.

4.      RO projednala činnost na víceúčelovém hřišti v Poteči a schvaluje odměnu ve výši 4.000,-Kč správci za dobrou a obětavou práci.

5.      Starosta poděkoval všem členům RO za práci pro obec Poteč. Za uplynulé čtyři roky jsme posunuli obce hodně dopředu.