Z Á P I S   ze 3. zasedání Rady obce Poteč ze dne 7. 1. 2015

 

              Přítomní: Mana Josef, Jiří Tvarůžek, Josef Mana, Josef Juřica, Radim Jurčaga

  

1.      RO projednala finanční ukončení roku 2014. Zůstatky na účtech obce k 31.prosinci činily 2,571.817,-Kč, což je o 457 tis. méně proti rozpočtovému výhledu.

2.      RO projednala rozbor spotřeby energií v obecních zařízeních. Oproti předcházejícího roku klesly náklady na 76 %.

3.      RO projednala návrh dodatku smlouvy s Energie pod kontrolou o.p.s.. RO doporučuje jednat s dodavatelem o zkrácení délky trvání smlouvy z 31.12.2019 na dobu kratší, protože překračuje mandát zastupitelstva. Konečné schválení dodatku předložit ZO.

4.      RO projednala nabídku prací pro obec od Miroslava Červenky. RO o zadání prací rozhodne později na základě nabídek ve výběrovém řízení.

5.      RO projednala žádost o finanční podporu TJ Družstevníku Poteč v projektu „Bezpečná branka 2015.“ RO tento projekt podpoří mimořádnou dotací 20 tis., nebo tuto žádost podpoří jako sponzor.

6.      RO projednala přípravu na stavbu dětského hřiště u hřiště a souhlasí s podáním žádosti na MMR.