Z Á P I S

         ze 5. zasedání Rady obce Poteč ze dne 11. 2. 2015

 

              Přítomní: Mana Josef, Jiří Tvarůžek, Josef Mana, Josef Juřica, Radim Jurčaga

 

1.      RO schvaluje upřesnění návrhu rozpočtu obce na rok 2015 ve výši 13.499 tis. Upřesněno z důvodů započtení zůstatků na účtech obce – nová metodika.

2.      RO schvaluje návrh rozpočtu MŠ Poteč ve výši 1.704 tis., přebytek hospodaření z roku 2014 doporučuje převést do rezervního fondu.

3.      RO bere na vědomí vyúčtování 4. obecního plesu. Příjmy 33.040,-Kč; výdaje 31.368,-Kč, to je zisk 1.672,-Kč.

4.      RO projednala přípravu na 3. obecní zabijačku. Rozsah výrobků jako v loni, je potřeba snížit ztrátu a proto se cena 20 za 20 zvedá na 20 za 30.

5.      Starosta poděkoval místostarostovi a pracovníkům VPP za zvládnutí sněhové nadílky, kdy rozhrnovali a uklízeli po nocích.

6.      RO schvaluje termín zasedání ZO na 27. února, kdy budou schvalovány rozpočty.

 


Společné jednání s výborem TJ Družstevník

 

7.      Projednáváno budoucí vlastnictví areálu TJ. Výbor TJ navrhl, aby na obec přešli jenom kabiny. Po diskuzi RO navrhuje ponechat vlastnictví areálu na TJ Družstevník Poteč.

8.      RO seznámila výbor TJ s připravovanými investicemi na hřišti v r. 2015. Dětské hřiště 400 tis., chodník a oplocení u říky - 150 tis., chodník u dětského hřiště 60 tis a kanalizace z kabin 90 tis. Přes pochybnosti o stavbě dětského hřiště byl návrh obce schválen RO i výborem TJ.

9.      Přestavba kabin.

Obec navrhuje řešit špatný stav sociálního zařízení výstavbou nových WC, generálkou umyváren a následně vyměnit okna, dveře a vnitřní vybavení. Obec by připravila projekt na nové WC. V případě nutnosti jako výhled se později naprojektují další přístavby a garáž na sekačku za Hromskou boudou.

Výbor TJ požaduje celkovou přestavbu s novým funkčním uspořádáním interiéru v obdélníku 18x14m. RO konstatuje, že tato nová koncepce vyžaduje velký projekt. Příprava studie a projektu je na TJ. TJ se bude ucházet o dotaci s národních, popřípadě evropských na tuto přestavbu. Obec Poteč pomůže s dofinancováním.

10.  RO představila výboru TJ návrh rozpočtu na letošní rok, kdy dotace se navrhují zvýšit z 90 na    97 tis. Místo žákovského turnaje bude dotací podpořen turnaj přípravek.