Z Á P I S

                ze 6. zasedání Rady obce Poteč ze dne 11. 3. 2015

 

     Přítomní: Mana Josef, Jiří Tvarůžek, Josef Mana, Josef Juřica, Radim Jurčaga

 

1.      Starosta informoval RO  o jednání se Zlínskou energetickou agenturou ohledně ceny dodávaných energií. RO bere na vědomí, že starosta pozastavil podpis s EPK na pětiletou dodávku energií.

2.      RO souhlasí s kácením 8 stromů na obecním pozemku p.č. 323/1 a 2347/3 Sudkovec.

3.      RO souhlasí s podporou TJ Družstevníku Poteč a dotací na projekt přestavby kabin jak bylo prezentováno na zastupitelstvu.

4.      RO projednala přípravu staveb v obci:

-         Dokončení Valčík – realizovat v r. 2015

-         Chodník TJ s oplocením – realizovat v r. 2015.

-         Střecha na Staré škole – rozhodne se později.

-         Most Podlání – rozhodne se později.

-         Zábradlí u Vesníku - – rozhodne se později.

-         Chodník za zbrojnicí – realizace až v r. 2016

 

5.      RO bere na vědomí smlouvu s Úřadem pro zastupování státu na bezúplatný převod pozemků pod komunikací u Rumanů.

6.      RO projednala odpadové hospodářství obce a navrhuje zvýšit cenu za popelnice, tak aby se snížil doplatek obce.