Z Á P I S

z 17. zasedání Rady obce Poteč ze dne 30. 9. 2015

     

1.  RO  projednala výstavbu dětského hřiště. Začátek stavby byl posunut, dle dodavatele bude odevzdáno k datu 30.9. OR bere na vědomí.

2.  RO projednala výstavbu druhého dětského hřiště u MŠ a rozhodla o jeho urychleném oplocení od komunikace. RO souhlasí s oplocením plotovými panely 3D o síle drátu 5 mm.

3. RO souhlasí se zaměstnáním 4 pracovníků VPP na dobu 6 měsíců přes zimu.

4. RO schvaluje dotaci 3.500 Kč pro pořadatele Poteč-Tour 2015.

5. RO schvaluje termín dalšího zasedání ZO na 16.10. RO se tímto v termínu 42. týdne ruší.