Z Á P I S

z 19. zasedání Rady obce Poteč ze dne 25. 11. 2015

     

1.RO projednala a schválila dodatek č.2 s Valašskoklobuckýma službama s.r.o.

2.  Starosta seznámil RO s nástinem financování sociálních služeb a rozdělení příspěvku na jednotlivé obce. Podíl Poteče podle poskytnutých služeb by byl 25.801,-Kč, nebo paušální podle obyvatel 70.579,-Kč ročně. Zatím nezávazné.

3. RO projednala dopis TJ Družstevníku Poteč, ve kterém přehodnocují požadavek na přestavbu kabin. Žádají připravit dokumentaci pro stavbu sociálního zařízení a přestavbu kabin ve třech krocích a schválení dokumentace. RO schvaluje provést projektovou přípravu během zimy.

4. RO projednala žádost manželů Valkových na znovuprojednání prodeje obecních pozemků v zahrádkách a poskytnutí slevy. RO předá k projednání ZO.

5. RO bere na vědomí zprávu o překrytí Bělejovi dřevěnice, která byla provedena svépomocí-starosta, místostarosta, VPP za pomocí stavební firmy Juřík ve 47. týdnu. 

6. RO projednala prodej nepotřebné techniky myslivcům. RO schvaluje prodat starou frézu s obracečem MS Poteč za 5. tis. Kč.