USNESENÍ

Z USTAVUJÍCÍHO 1. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE POTEČ

konaného dne 27. října 2006

 

 

Ve smyslu zákona č. 128/2000 o obcích

 

 

01/01/2006

Zastupitelstvo obce zvolilo pro ustavující zasedání členy výborů :

-          mandátový : Josef Mana, Josef Juřica, Ladislav Krahulík, Milan Trčka a Ludmila Šerá

-          volební      :  Josef Strnad, Ludmila Slánská, ing. Pavel Petrů, Josef Ruman, Anna Masařová

-          Návrhový  :  Pavel Rösner, Jiří Tvarůžek, Roman Psota, Marek Slovák

 

02/01/2006

Zastupitelstvo obce ověřilo a schválilo platnost voleb členů zastupitelstva obce.

 

03/01/2006

Zastupitelstvo obce bere na vědomí složení slibu všech členů zastupitelstva podle § 69 odst. 2 zákona o obcích.

 

04/01/2006

Zastupitelstvo obce schválilo v souladu s § 96 zákona o obcích Jednací řád zastupitelstva obce Poteč.

 

05/01/2006

Zastupitelstvo obce zvolilo v souladu s § 84 odst. 1, písm. l zákona o obcích

 

starostu obce                            pana Josefa Manu č. 214

 

místostarostu                            pana Františka Machalu č. 202

 

další členy Rady obce               pana Milana Trčku č. 123

                                               pana Josefa Rumana č. 25

                                               pana Josefa Juřicu č. 234

 

06/01/2006

Zastupitelstvo obce stanovilo 2 uvolněné členy zastupitelstva obce Poteč a to starostu a místostarostu.