USNESENÍ  ZASTUPITELSTVA  OBCE  POTEČ  ZE  4.  ZASEDÁNÍ  DNE   4.5.2007

 

 

 

č. 01/04/2007

ZO schvaluje prodej domu č.p. 106 se zastavěným pozemkem o výměře 65 m2 za cenu 14.000,- Kč Janu Polanskému ml. , který na své náklady nechá připravit kupní smlouvu.

 

č. 02/04/2007

ZO schvaluje nájemní smlouvu pro pana Aloise Strnada č. 99 na část obecního pozemku p.č. 54/6 o výměře 128 m2. Nájemné 128,- Kč za rok.

 

č. 03/04/2007

ZO schvaluje nájemní smlouvu pro Jana Polanského ml. č. 238 na část obecního pozemku p.č.54/6 o výměře 151 m2. Nájemné 151,- Kč za rok.

 

č. 04/04/2007

ZO schvaluje smlouvu o povolení odběru vody ze studny u hasičské zbrojnice pro dům č. 4 – Václava Cahla bezplatně.

 

č. 05/04/2007

ZO bere na vědomí návrh programu zastupitelstva na r. 2006-2010 a bude se jím zabývat až na příštím zasedání.

 

č. 06/04/2007

ZO neschválilo nákup preventivního radaru.

 

č. 07/04/2007

ZO schvaluje pravidla pro zadávání obecních zakázek, výběrovou komisi bude  tvořit Rada obce + projektant ing. Mana + předsedové výborů.

 

č. 08/04/2007

ZO schvaluje zařadit do svého programu letošních staveb zídku u místní komunikace a lávku přes Vesník u kaple sv. Václava.