USNESENÍ  ZASTUPITELSTVA  OBCE  POTEČ  Z 8. ZASEDÁNÍ  DNE 29.2.2008

 

 

č. 01/08/2008

ZO schvaluje prodej části obecního pozemku p.č. 973/3,973/4,973/5 a 973/6 o výměře asi 2600 m2 panu Radimu Jurčagovi za cenu 100,- Kč/m2.

 

č. 02/08/2008

ZO schvaluje rozpočet MŠ Poteč na rok 2008 ve výši 1.395 tisíc korun, a schvaluje převod hospodářského výsledku ve výši 758,76 Kč do rezervního fondu MŠ.

 

č. 03/08/2008

ZO bere na vědomí Rozbor hospodaření za rok 2007 bez připomínek.

 

č.04/08/2008

ZO schvaluje rozpočet obce Poteč na rok 2008 ve výši 8.226 tisíc korun.

 

č.05/08/2008

ZO schvaluje vyplatit příspěvek 5.000 Kč na všechny nové přípojky rodinných domů na plyn.

 

č. 06/08/2008

ZO schvaluje vyplatit příspěvek 5.000 Kč na všechny nové přípojky rodinných domů na plyn.

 

č. 07/08/2008

ZO schvaluje podání žádostí o dotace PF 01-08/ Podprogram vodohospodářská infrastruktura v obcích Zlínského kraje  a PF 02-08- Podprogram na podporu obnovy venkova.

 

V Poteči dne 3.3.2008