USNESENÍ  ZASTUPITELSTVA  OBCE  POTEČ  Z 9.  ZASEDÁNÍ  DNE  13. 6. 2008

 

č. 01/09/2008

Zastupitelstvo obce neschvaluje nákup pozemku p.č. 137/2.

 

č. 02/09/2008

Zastupitelstvo obce neschvaluje záměr vyměnit část obecního pozemku PK 972 za PK 426 a PK 878/1.

 

č. 03/09/2008

Zastupitelstvo obce schvaluje záměr vyměnit část obecního pozemku PK 2347/1 o výměře asi 80 m2 za část pozemku PK 336/7 pro manžele Unarovy. Rozdíl bude doplacen za 50,- Kč/m2.

 

č. 04/09/2008

Zastupitelstvo obce schvaluje záměr vyměnit obecní pozemky PK 2308/1 a 2309/2 o výměře 3143 m2 za pozemky pod komunikací Svážnice-Královec , rozdíl bude doplacen za 10,- Kč/m2, nebo nákup pozemků pod komunikací Svážnice-Královec za 10,- Kč/m2.

 

č. 05/09/2008

Zastupitelstvo obce schvaluje záměr vyměnit část obecních pozemků PK 2240/1 a PK 2241 o výměře asi 850 m2 za část pozemků PK 2247 a PK 2248 a vytvoření dvou stavebních míst pro manžele Vlčkovy a Josefa Cahla č. 97 a dětského hřiště.

 

č. 06/09/2008

Zastupitelstvo obce neschvaluje záměr prodeje ani výměny obecního pozemku p.č. 2354/3.

 

č. 07/09/2008

Zastupitelstvo obce schvaluje závěrečný účet obce Poteč za rok 2007 a souhlasí s celoročním hospodařením a to bez výhrad. Součástí Závěrečného účtu je Rozbor hospodaření obce Poteč za rok 2007, Hodnotící zpráva, Výkaz zisku a ztráty – příspěvkové organizace MŠ za rok 2007, Výkaz   Fin 2 – 12 M – výkaz plnění rozpočtu obce Poteč za rok 2007, Rozvaha, Přezkoumání hospodaření obce Poteč za rok 2007 bez výhrad. Zisk MŠ Poteč ve výši 758,76 Kč bude ponechán v rozpočtu Mateřské školy Poteč.

 

č. 08/09/2008

Zastupitelstvo obce schvaluje opravy cest v obci.

 

č. 09/09/2008

Zastupitelstvo obce schvaluje opravy WC v mateřské škole.

 

č. 10/09/2008

Zastupitelstvo obce schvaluje Statut sociálního fondu a zvýšení odvodu do FKSP na 2,8 % z hrubých mezd.