USNESENÍ  ZASTUPITELSTVA  OBCE  POTEČ  Z 10.  ZASEDÁNÍ  DNE  1. 8. 2008

 

 

 

č. 01/10/2008

 

ZO schvaluje výměnu obecního pozemku p.č. 2347/48 o výměře 172 m2 za pozemek p.č. 336/11 o výměře 9 m2 pro manžele Unarovy. Výměna metr za metr, manželé Unarovi doplatí za zbývající metry 50,- Kč/m2, připraví smlouvu a uhradí vklad do katastru.

 

 

č. 02/10/2008

 

ZO schvaluje výměnu části obecních pozemků PK 2240/1 a PK 2241 o výměře asi 850 m2 za část pozemků PK 2247 a PK 2248 a vytvoření dvou stavebních míst pro manžele Vlčkovy, Josefa Cahla a dětského hřiště. Geometrický plán zaplatí žadatelé, směnnou smlouvu Obec Poteč. Případný doplatek 50,- Kč/m2.  

 

č. 03/10/2008

 

ZO schvaluje zakoupení pozemků pod komunikací Svážnice za 10,- Kč/m2.

 

č. 04/10/2008

 

ZO schvaluje výměnu obecních pozemků PK 2308/1 – 1550 m2 a 2309/2 – 1593 m2 za  pozemky pod komunikací Svážnice dle geometrického plánu o výměře 2463 m2 .

 

č. 05/10/2008

 

ZO schvaluje uzavření smluv o dotacích a také schvaluje upravit o tyto dotace rozpočet – rozpočtová změna č. 1.