USNESENÍ  ZASTUPITELSTVA  OBCE  POTEČ  Z 11. ZASEDÁNÍ  DNE  14. 11. 2008

 

 

č. 01/11/2008

 

ZO neschvaluje  dlouhodobý pronájem PK 972  pro paní Marii Fojtíkovou č.p. 90

 

č. 02/11/2008

 

ZO neschvaluje záměr výměny obecního pozemku PK 972 o výměře asi 2000 m2 za pozemky paní Marie Fojtíkové PK 426 a PK 878/1 o výměře 1751 m2.

 

č. 03/11/2008

 

ZO neschvaluje záměr prodeje obecního pozemku PK 972 o výměře asi 2000 m2.

 

č. 04/11/2008

 

ZO bude opětovně projednávat žádosti v majetkových věcech s odstupem minimálně jednoho roku po svém rozhodnutí.

 

č. 05/11/2008

 

ZO neschvaluje změnu územního plánu podle žádosti pana Josefa Konečného.

 

č. 06/11/2008

 

ZO schvaluje rozpočtovou změnu č. 2 – listopad 2008, kdy příjmy i výdaje se zvyšují o 1211 tisíc korun.

 

č. 07/11/2008

 

ZO schvaluje nákup elektronického měření rychlosti.