USNESENÍ  ZASTUPITELSTVA  OBCE  POTEČ  ZE  DNE  7. SRPNA  2009

 

 

č. 01/15/2009

 

ZO neschvaluje výměnu obecních pozemků PK 2279/2 o výměře 211 m2 a PK 2280/2 o výměře 111 m2 za pozemek pod komunikací „Svážnice“.  Jednání o této výměně pozemků se odkládá na neurčito.

 

č. 02/15/2009

 

ZO schvaluje záměr výměny části obecních pozemků PK 3256 o výměře 33 m2 za pozemky pod komunikací 6b – „Ke staré škole“ dle geometrického plánu.

 

č. 03/15/2009

 

ZO schvaluje podepsání smlouvy o přijetí podpory na stavbu „Odkanalizování obce Poteč, Kanalizační sběrač Poteč-I.část.“ve výši 2.300.000,- Kč.

 

č.04/15/2009

 

ZO schvaluje realizaci projektu CzechPOINT a souhlasí se závazky, které vyplývají z tohoto projektu.

 

č. 05/15/2009

 

ZO schvaluje rozpočtovou změnu č. 1/2009, kdy příjmy i výdaje se zvyšují o 809 tisíc korun.

 

č.06/15/2009

 

ZO bere na vědomí investice obce – aktuality.