USNESENÍ  ZASTUPITELSTVA  OBCE  POTEČ  ZE DNE 18. PROSINCE 2009

 

 

č. 01/17/2009

 

OZ schvaluje, aby obec pokračovala ve vyřizování odnětí lesa u p.č. 190/1 a 484/8.

 

č. 02/17/2009

 

ZO schvaluje rozpočtové provizorium na leden a únor 2010, kdy příjmy i výdaje jsou ve výši 2500 tis. korun.

 

č. 03/17/2009

 

ZO schvaluje rozpočtovou změnu č. 3 – prosinec 2009, kdy  příjmy i výdaje se zvyšují o 203 tisíc korun.

 

č. 04/17/2009

 

ZO schvaluje, aby pohledávka za polovinu plynové přípojky č. 139 z roku 2004 byla zrušena a pohledávky za psa č. 139 a  za dřevo byly nadále vymáhány.

 

č. 05/17/2009

 

ZO neschválilo pro hasiče letos již další příspěvek, o vyšším příspěvku se bude rozhodovat až v příštím roce.