USNESENÍ

Z USTAVUJÍCÍHO 1. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE POTEČ

konaného dne 5. listopadu 2010

 

 

Ve smyslu zákona č. 128/2000 o obcích

 

 

01/01/2010

Zastupitelstvo obce zvolilo pro ustavující zasedání členy výborů :

-          mandátový : Josef Mana214, Ladislav Krahulík, ing. Martin Sendler, Radim Jurčaga

-          volební      :  Josef Mana 176, Ludmila Slánská, ing. Pavel Petrů, Josef Ruman

-          Návrhový  :  Marek Slovák, Jiří Tvarůžek, Roman Psota, Anna Masařová

 

02/01/2010

Zastupitelstvo obce ověřilo a schválilo platnost voleb členů zastupitelstva obce.

 

03/01/2010

Zastupitelstvo obce bere na vědomí složení slibu všech členů zastupitelstva podle § 69 odst. 2 zákona o obcích.

 

04/01/2010

Zastupitelstvo obce schválilo v souladu s § 96 zákona o obcích Jednací řád zastupitelstva obce Poteč.

 

05/01/2010

Zastupitelstvo obce zvolilo v souladu s § 84 odst. 1, písm. l zákona o obcích

 

starostu obce                           pana Josefa Manu č. 214

 

místostarostu                           pana Jiřího Tvarůžka č. 177

 

další členy Rady obce             pana Ing. Martina Sendlera č. 44

                                               pana Radima Jurčagu č. 92

                                               pana Marka Slováka č. 181

 

06/01/2010

Zastupitelstvo obce stanovilo 2 uvolněné členy zastupitelstva obce Poteč a to starostu a místostarostu.

 

07/01/2010

Zastupitelstvo obce schválilo, že odměny zastupitelům zůstávají zatím postaru, staré zastupitelstvo dostane celou odměnu do konce měsíce, nové zastupitelstvo bude dostávat odměnu od 1.11.2010.

 

 

V Poteči  dne 15.11.2010