USNESENÍ  ZASTUPITELSTVA  OBCE  POTEČ  ZE  DNE  16.12.2010

 

 

č. 01/02/2010

ZO bere na vědomí usnesení minulého zastupitelstva  o odkoupení pozemku p.č. 779 – 5983 m2 za cenu 10,- Kč/m2 a o odkoupení pozemků pod komunikacemi v celé obci a p.č. 2300/9 za cenu 50,- Kč/m2.

č. 02/02/2010

ZO schvaluje nákup odkoupení domu č.p. 87 za 100.000,- Kč.

č. 03/02/2010

ZO schvaluje smlouvu  o budoucí smlouvě kupní a o spolupráci a součinnosti při realizaci plynárenského zařízení s JMP Net, s.r.o. a pověřuje starostu smlouvu podepsat.

č.04/02/2010

ZO schvaluje nákup dvou pozemků od p. Šmatle Františka za cenu 50,- Kč/m2

č.05/02/2010

ZO schvaluje finanční výbor ve složení : Josef Mana 176, Josef Juřica, Roman Psota, Ing. Pavel Petrů, předseda Josef Mana 176

č.06/02/2010

ZO schvaluje kontrolní výbor ve složení Ladislav Krahulík, Josef Ruman, Stanislav Novák, Eduard Koller, předseda Ladislav Krahulík

č.07/02/2010

ZO schvaluje kulturní výbor ve složení Ludmila Slánská, Anna Masařová, Jana Červenková, Irena Chovancová, předsedkyně Ludmila Slánská

č.08/02/2010

ZO schvaluje rozpočtovou změnu č. 2 – prosinec 2010, příjmy i výdaje se zvyšují o 1.462 tis. Kč.

č.09/02/2010

ZO schvaluje na leden a únor 2011 rozpočtové provizorium, kdy příjmy i výdaje jsou ve výši 1300 tisíc Kč.

č.10/02/2010

ZO schvaluje, že přebytečné finanční prostředky z BÚ se mohou převést do fondu KB Peněžní trh až do výše 2500 tis. korun.

č.11/02/2010

ZO schvaluje, že odměňování neuvolněných zastupitelů se měnit nebude, zůstává v nezměněné podobě.

č.12/02/2010

ZO schvaluje směrnici o vnitřním kontrolním systému obce Poteč

č.13/02/2010

ZO schvaluje podání žádosti o dotace na kanalizaci pro celou obec.