USNESENÍ  ZASTUPITELSTVA  OBCE  POTEČ  ZE  DNE 8.10.2010

 

 

č. 01/21/2010

ZO schvaluje odkoupení pozemku p.č. 776 Špilovska o výměře 5.983 m2, za cenu 10,- Kč/m2.

č. 02/21/2010

ZO neschvaluje prodej p.č. 2347/4.Obecní pozemek p.č. 2347/4 slouží všem vlastníkům přilehlých nemovitostí k přístupu. ZO doporučuje vlastníkům domů, aby si majetkově uspořádali vztahy se soukromníky a teprve potom může obec odprodat svůj pozemek v současných hranicích plotů.

č. 03/21/2010

ZO schvaluje záměr prodeje části obecního pozemku p.č. 2355/26 o výměře 63m2 před domem č.p. 36.

č. 04/21/2010

ZO nechává na rozhodnutí novému zastupitelstvu nabídku na prodej domu č.p. 87.

č. 05/21/2010

ZO schvaluje podepsání smlouvy s JMP Net, s.r.o. o rozšíření plynovodu v Sudkovci.

č. 06/21/2010

ZO schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace na úpravu knihovny v Poteči.

č. 07/21/2010

ZO schvaluje podpis smlouvy o spolupráci s Policií ČR.

č. 08/21/2010

ZO schvaluje Smlouvu o věcném břemenu s E. On. Distribuce, a.s. na přípojku el. energie k domu pana Petra Cahla.

č. 09/21/2010

ZO schvaluje nákup lesních pozemků p.č. 1806/14 o výměře 315 m2 a p.č. 1806/15 o výměře 7061 m2 za cenu 56 tisíc korun.

č. 10/21/2010

ZO schvaluje, aby v ÚP na žádost pana Antonína Valčíka byla zapracována  změna zahrady p.č. 103 na plochu pro bydlení.

č. 11/21/2010

ZO bere na vědomí stavební práce v obci.

č. 12/21/2010

ZO bere na vědomí bilanci a hodnocení uplynulého volebního období.

 

 

V Poteči dne 18.10.2010