USNESENÍ  ZASTUPITELSTVA  OBCE  POTEČ  ZE  DNE  25.2.2011

 

č. 01/03/2011

ZO schvaluje záměr prodeje části obecního pozemku p.č. 2355/27 a zadání geometrického plánu na celé toto území

 

č. 02/03/2011

ZO schvaluje záměr výměny pozemků p.č. 444/2 za p.č. 2347/77 na Podlání

 

č. 03/03/2011

ZO odkládá rozhodnutí o přistoupení k MAS Ploština na další zasedání

 

č. 04/03/2011

ZO schvaluje, aby zisk z hospodaření r. 2010 ve výši 421 Kč byl převeden do rezervního fondu mateřské školy Poteč

 

č. 05/03/2011

ZO schvaluje rozpočet MŠ Poteč ve výši 1.446 tisíc korun

 

č. 06/03/2011

ZO bere na vědomí rozbor hospodaření obce za rok 2010 bez připomínek

 

č. 07/03/2011

ZO bere na vědomí rozbor hospodaření obce za rok 2010 bez připomínek

 

č. 08/03/2011

ZO schvaluje vyrovnaný  rozpočet obce Poteč. Příjmy i výdaje jsou ve výši 10.330.000,- Kč

 

č. 09/03/2011

ZO schvaluje rozpočtový výhled obce Poteč do roku 2015 v navržené podobě

 

č. 10/03/2011

ZO bere na vědomí hospodaření v obecních lesích

 

č. 11/03/2011

ZO bere na vědomí přípravu stavby Odkanalizování obce Poteč

 

V Poteči dne 28.2.2011