USNESENÍ  ZASTUPITELSTVA  OBCE  POTEČ  Z 5. ZASEDÁNÍ DNE 5. 8. 2011

 

č. 01/05/2011

ZO schvaluje zakoupení louky p.č.721 o výměře 3099 m2 za cenu 3,-Kč/ m2.

 

č. 02/05/2011

ZO neschvaluje nákup singulárních podílů za 20.000,-Kč.

 

č. 03/05/2011

ZO přijme pozemky Fr.Jakobínské z LV 286, LV 102 a LV 103 pouze jako dar a uhradí převod a poplatky.

 

č. 04/05/2011

ZO schvaluje podepsání smlouvy se Zlínským krajem č.D/1355/2011/ŘDP.

 

č. 05/05/2011

ZO bere na vědomí plnění rozpočtu za leden až červenec 2011.

 

č. 06/05/2011

ZO neschvaluje uložení rezerv obce do fondů IKS.

 

č. 07/05/2011

ZO schvaluje novou výběrové komisi ve složení rada obce + Josef Mana 176, Ladislav Krahulík a Ludmila Slánská, která provede nové hodnocení nabídek.

 

č. 08/05/2011

ZO schvaluje, aby se zemní práce na víceúčelovém hřišti započaly ještě letos.

 

č. 09/05/2011

ZO schvaluje jednání s firmou TEWIKO systems s.r.o. a podepsání Smlouvy o poskytnutí poradenských služeb.

 

č. 10/05/2011

ZO schvaluje dokončení místní komunikace Záhumení a následné majetkové vypořádání.

 

č. 11/05/2011

ZO schvaluje odložení kompletního dokončení komunikace Slanský-Číž na příští rok.

 

č. 12/05/2011

ZO bere na vědomí informace o pokračování v drobných stavbách a přípravách stavby Odkanalizování obce Poteč.