USNESENÍ  ZASTUPITELSTVA  OBCE  POTEČ  Z 9.12.2011

 

č. 01/07/2011

ZO bere na vědomí usnesení č. 01/14/2005 o prodeji obecních pozemků bez připomínek

č. 02/07/2011

ZO schvaluje  výměnu  obecního pozemku p.č. 2357/4 o výměře 96 m2 za pozemky p.č. 180/2, 2357/7 a ideální polovinu p.č. 2357/8 dle geometrického plánu o celkové výměře 106 m2. Výměna m 2 za m 2 a doplatek 50,- Kč/m2.

č. 03/07/2011

ZO schvaluje výměnu  obecního pozemku p.č. 2357/6 o výměře 37 m2 za pozemky p.č. 63/2 dle geometrického plánu a  ¾ p.č. 2355/16 o celkové výměře 47 m2. Výměna m2 za m2 a doplatek 50,- Kč/m2.

č. 04/07/2011

ZO schvaluje nákup ¼ p.č. 2355/16 o výměře 2 m2 za 50,-Kč/m2.

č. 05/07/2011

ZO schvaluje výměnu  obecního pozemku p.č. 2357/5  o výměře 29 m2 za ideální polovinu p.č. 2357/8 dle geometrického plánu o výměře 9 m2. Výměna m2 za m2 a doplatek 50,- Kč/m2.

č. 06/07/2011

ZO odkládá rozhodnutí ohledně žádosti o odkoupení obecních pozemků p.č. 972/12, 972/13 a 972/14 na pozdější dobu.

č. 07/07/2011

ZO neschvaluje záměr prodat, nebo vyměnit části obecních pozemků p.č. 972/1, 972/2, 972/3 a 1006/32 o celkové výměře asi 2500 m2 za pozemky p.č. 426 a 878/1 o výměře 1751 m2.

č. 08/07/2011

ZO bere na vědomí dosavadní postup projednání a souhlasí s návrhem rozhodnutí pořizovatele o dalším postupu pořizování Územního plánu Poteč

č. 09/07/2011

ZO schvaluje rozpočtovou změnu č. 3- prosinec 2011

č. 10/07/2011

ZO schvaluje rozpočtové provizorium na leden a únor 2012- příjmy i výdaje ve výši 2020 tis. Kč.

č. 11/07/2011

ZO nesouhlasí s bezúročnou půjčkou a pověřuje starostu jednat o vyšším % dotací. Rozhodnutí se nechá na leden až únor 2012.

č. 12/07/2011

ZO bere na vědomí stavební akce Záhumení, hřiště

č. 13/07/2011

ZO schvaluje, aby oprava chodníku  Podlání byla ve stavebních pracích na prvním místě v žádosti z POV a v případě dotace vyčlení v rozpočtu obce potřebné finance.

č. 14/07/2011

ZO schvaluje, že na druhém místě ve stavebních pracích bude oprava střechy na staré škole