USNESENÍ  ZASTUPITELSTVA  OBCE  POTEČ  Z 2.3.2012

 

č. 01/08/2012

ZO schvaluje prodej části obecního pozemku p.č. 2355/26 o výměře 36 m2 dle geometrického plánu  za cenu 50,- Kč/m2.

č. 02/08/2012

ZO schvaluje prodej části obecního pozemku p.č. 2355/44 o výměře 27 m2 a p.č. 2355/47 o výměře 27 m2 dle geometrického plánu za cenu 50,- Kč/m2.

č. 03/08/2012

ZO vyhovuje námitce manželů Juřicových změnit využití části pozemku p.č. 684/3 z plochy smíšené výrobní na plochu individuálního bydlení

č. 04/08/2012

ZO vyhovuje námitce manželů Matyášových posunout cestu na pozemek Juřiců a cestu protáhnout až k ploše označené č. 23

č. 05/08/2012

ZO vyhovuje námitce pana Zdeňka Ďuláka zapracovat.č 1022/5 jako novou vodní plochu v Rakovém i s obecním pozemkem a kapkou navrchu

č. 06/08/2012

ZO nevyhovuje námitce pana  Marcela Unara zapracovat jeho pozemky jako plochu individuálního bydlení a plochu občanské vybavenosti, tuto změnu odkládá na pozdější dobu.

č. 07/08/2012

ZO schvaluje připomínku  pana Stanislava Cigánka ml. o rozšíření plochy pro zemědělskou výrobu a lesnictví o pozemek p.č. 1282

č. 08/08/2012

ZO schvaluje připomínky pana Zdeňka Ďuláka na zalesnění pozemků p.č. 727, p.č. 1688/1a p.č. 1688/2

č. 09/08/2012

ZO schvaluje připomínku pana Zdeňka Psoty na zapracování p.č. 710/32 jako vodní plochu a navrhuje vodní plochu rozšířit až na pozemek Červenků a Psotů 150

č. 10/08/2012

ZO neschvaluje námitku pana Oldřicha Unara, cesta zůstane obecní a stavební pozemek se zmenší jen na parcelu vlastníka

č. 11/08/2012

ZO neschvaluje připomínku obce na změnu p.č. 684/2 z plochy zemědělské na plochu smíšenou výrobní

č. 12/08/2012

ZO schvaluje připomínku obce na změnu p.č. 980/1, , 980/2, 980/3, 980/4 a 981 z plochy zemědělské na plochu smíšenou výrobní

č. 13/08/2012

ZO schvaluje připomínku obce na změnu p.č. 972/1, 972/2, 972/3 a část p.č. 988 z plochy zemědělské na plochu smíšenou výrobní.

č. 14/08/2012

ZO bere na vědomí Zprávu o hospodaření MŠ za rok 2011, zisk ve výši 167,69 Kč zůstane v rezervním fondu MŠ

č. 15/08/2012

ZO schvaluje rozpočet MŠ Poteč na rok 2012 ve výši 1.561.000,- Kč

č. 16/08/2012

ZO bere na vědomí zprávu o hospodaření obce za rok 2011 bez připomínek

č. 17/08/2012

ZO schvaluje rozpočtový výhled do roku 2016 – variantu č.III bez dluhu

č. 18/08/2012

ZO schvaluje rozpočet obce Poteč na rok 2012. Příjmy i výdaje  ve výši 31.438.000,- Kč

č. 19/08/2012

ZO bere na vědomí finanční situaci okolo kanalizace a ke schválení se sejde mimořádně

č. 20/08/2012

ZO bere na vědomí informace o stavbě chodníku Podlání a víceúčelového hřiště