USNESENÍ  ZASTUPITELSTVA  OBCE  POTEČ  Z 25. 5. 2012

 

 

 

 

 

č. 01/10/2012

ZO schvaluje zahájení stavby kanalizace v Poteči

 

č. 02/10/2012

ZO schvaluje, aby domovní přípojky byly součástí stavby a dělaly se zároveň

 

č. 03/10/2012

ZO schvaluje úpravu rozpočtového výhledu obce