USNESENÍ  ZE  7. ZASEDÁNÍ  ZASTUPITELSTVA  OBCE  POTEČ  ZE DNE 18.12.2015

 

 

č. 01/07/2015

ZO schvaluje 30% slevu na prodej obecních pozemků p.č. 650/2, 978/1 a 2349/5  pro pana Miroslava Tvarůžka č.p. 134 a pro manžele  Olgu a Josefa Válkovy č.p.135.

 

 

č. 02/07/2015

ZO schvaluje prodej pozemků oddělených geometrickým plánem  č. 2347/41 a 2347/42.

 

č. 03/07/2015

ZO schvaluje záměr prodeje nebo výměny části obecních pozemků kolem rybníka Rakovečka.

 

č. 04/07/2015

ZO bere na vědomí informace kolem cen půdy v extravilánu a rozhodne později

 

č. 05/07/2015

ZO souhlasí s postupem Rady obce v řešení energií.

 

č. 06/07/2015

ZO schvaluje rozpočtovou změnu č. 3 a pověřuje Radu dopracovat tuto změnu na položky

 

č.07/07/2015

ZO schvaluje rozpočtové provizorium na leden a únor 2016 ve výši 2/12  rozpočtu roku 2015

 

č.08/07/2015

ZO neschvaluje zvýšení ceny známky na popelnice, cena zůstává 20 Kč za známku

 

č. 09/07/2015

ZO neschvaluje zvýšení ceny žlutého pytle, cena zůstává 5 Kč za pytel

 

č. 10/07/2015

ZO schvaluje vyčlenění finančních prostředků v rozpočtu obce  a podání žádosti o dotace na rekonstrukci chodníku za zbrojnicí.