USNESENÍ  ZASTUPITELSTVA  OBCE  POTEČ  Z 19.10.2012

 

č. 01/12/2012

OZ schvaluje záměr výměny obecních pozemků p.č. 1406/2 – orná půda o výměře 3,394 m2 a p.č. 1412/4 – lesní pozemek o výměře 210 m2 na Přesekách a část p.č. 1125/10 o výměře 21 m2 a p.č. 2332/1 o výměře 84 m2 na Bráně za část pozemků p.č. 1529/1 o výměře 412 m2 na Bráně.

 

č. 02/12/2012

OZ schvaluje odkoupení pozemku p.č. 2355/40 o výměře 63 m2 a pověřuje starostu smlouvu o koupi  pozemku s Lesy ČR podepsat.

 

č. 03/12/2012

ZO schvaluje záměr výměny části obecního pozemku p.č. 2354/3 o výměře 83 m2 (nová p.č. 2354/5 dle GP) před domem č.p. 85 za pozemky pod komunikacemi část p.č. 177/1 a 177/2 (nová p.č. 177/3 a 177/4 dle GP) v Záhumení a dále p.č. 2322/5, 191/14 a 2347/56 na Podlání s celkovou výměrou 136 m2 s doplatkem 50,- Kč/m2.

 

č. 04/12/2012

ZO odkládá projednání záměru prodeje části obecních pozemků p.č. 1006/8 a 1006/31 o výměře cca 750 m2 za Jurkama.

 

č. 05/12/2012

ZO schvaluje nákup domu č.p. 106 od Polanských za 35 tisíc korun.

 

č. 06/12/2012

ZO schvaluje rozpočtovou změnu č. 1 – říjen 2012. Celkové příjmy i výdaje zůstávají stejné, změny se týkají paragrafů.

 

č. 07/12/2012

ZO schvaluje příspěvek (pastelkovné) pro prvňáčka ve výši 1500 Kč . Příspěvek bude i pro děti, které nastoupily do první třídy letos.

 

č. 08/12/2012

ZO schvaluje, aby starosta podepsal smlouvu o rozšíření plynovodu v Sudkovci s firmou RM-Gas.

 

č. 09/12/2012

ZO schvaluje zbourání a odstranění domu č. 87

 

č. 10/2012

ZO bere na vědomí informace o stavbách v obci