USNESENÍ  ZASTUPITELSTVA  OBCE  POTEČ  Z  1. BŘEZNA 2013

 

 

 

č. 01/14/2013

ZO schvaluje změnu dodavatele elektřiny a plynu. Obci bude dodávat energie obecně prospěšná společnost Best price energy.

 

č. 02/14/2013

ZO schvaluje  úvěr  6 milionů korun  od Českomoravské záruční a rozvojové banky na čtyři roky.

 

č. 03/14/2013

ZO schvaluje podepsání smlouvy o věcném břemenu na elektřinu – Mňačko Miroslav .

 

č. 04/14/2013

ZO schvaluje rozpočet MŠ na rok 2013 , příjmy i výdaje ve výši 1.671 tis. Kč.

 

č. 05/14/2013:

ZO schvaluje upravený rozpočtový výhled do roku 2016.

 

č. 06/14/2013:

ZO bere na vědomí rozbor hospodaření obce za rok 2012.

 

č. 07/14/2013 :

ZO schvaluje rozpočet na rok 2013 i s navrženou změnou , příjmy i výdaje jsou ve výši 19.460.000 Kč.