USNESENÍ  ZASTUPITELSTVA  OBCE  POTEČ  Z 18.10.2013

 

 

č. 01/17/2013:

ZO odkládá projednání rozšíření Přírodní rezervace Ploštiny na později.

 

č. 02/17/2013 :

ZO schvaluje záměr prodeje části obecního pozemku p.č. na Podlání

 

č. 03/17/2013 :

ZO schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene s ŘSD – most přes Rakův potok a pověřuje starostu smlouvu podepsat

 

č. 04/17/2013

ZO schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene s ŘSD – most od Královce a pověřuje starostu smlouvu podepsat.

 

č. 05/17/2013

ZO schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene s JMP Net, s.r.o.  – plynovodní přípojka Mňačko a pověřuje starostu smlouvu podepsat.

 

č. 06/17/2013

ZO schvaluje dodatek Smlouvy na dopravní obslužnost se Zlínským krajem a pověřuje starostu smlouvu podepsat.

 

č. 07/17/2013

ZO schvaluje rozpočtovou změnu č. 2 – říjen 2013, kdy příjmy i výdaje rozpočtu obce se zvýší o 1.309.000,- Kč

 

č. 08/17/2013

ZO schvaluje, aby do Strategie MAS Ploština na období 2014 – 2020 byl zahrnut program Zastupitelstva obce a další aktivity.

č. 09/17/2013

 

ZO schvaluje rozšíření stavby chodníku na Podlání o druhou část Valčík-Orsák.

 

č. 10/17/2013

ZO neschvaluje provizorní opravu dřevěnice Bělejové

 

č. 11/17/2013

ZO schvaluje otevření stavby kanalizace u Polanských ještě v tomto roce