USNESENÍ

Z USTAVUJÍCÍHO 1. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE POTEČ

konaného dne 7. listopadu 2014

 

 

Ve smyslu zákona č. 128/2000 o obcích

 

01/01/2014

Zastupitelstvo obce zvolilo pro ustavující zasedání členy výborů :

-          mandátový : Josef Mana214, Marián Psota, ing. Martin Sendler, Radim Jurčaga

-          volební      :  Josef Mana 176, Ludmila Slánská, ing. Pavel Petrů, Josef Juřica,Mgr. Ludmila Jakůbková

-          Návrhový  :  Marek Slovák, Jiří Tvarůžek, Pavel Rösner , ing. David Masař, Jindřich Juřík

 

02/01/2014

Zastupitelstvo obce ověřilo a schválilo platnost voleb členů zastupitelstva obce.

 

03/01/2014

Zastupitelstvo obce bere na vědomí složení slibu všech členů zastupitelstva podle § 69 odst. 2 zákona o obcích.

 

04/01/2014

Zastupitelstvo obce schválilo v souladu s § 96 zákona o obcích Jednací řád zastupitelstva obce Poteč.

 

05/01/2014

Zastupitelstvo obce zvolilo v souladu s § 84 odst. 1, písm. l zákona o obcích

 

starostu obce                           pana Josefa Manu , nar.13.1.1954

 

místostarostu                           pana Jiřího Tvarůžka, nar. 12.8.1970

 

další členy Rady obce             pana Josefa Manu, nar. 6.7.1957

                                               pana Radima Jurčagu, nar.26.10.1974

                                               pana Josefa Juřicu, nar. 7.11.1965

 

06/01/2014

Zastupitelstvo obce stanovilo 2 uvolněné členy zastupitelstva obce Poteč a to starostu a místostarostu.

 

07/01/2014

Zastupitelstvo obce schválilo Finanční výbor ve složení:

Předseda pan Pavel Rösner, členové pan Josef Psota, pan Marián Psota.

 

08/01/2014

Zastupitelstvo obce schválilo Kontrolní výbor ve složení :

Předseda ing. David Masař, členové pan Jindřich Juřík, ing. Pavel Petrů.

 

09/01/2014

Zastupitelstvo obce schválilo Kulturní výbor ve složení :

Předseda paní Ludmila Slánská, členové ing. Martin Sendler, pan Marek Slovák, Mgr. Ludmila Jakůbková.

 

 

10/01/2014

Zastupitelstvo obce schválilo dosavadní odměňování zastupitelů a odměna bude vyplacena poměrnou částí (staré zastupitelstvo do prvního dne voleb 10.10.2014 a nové od druhého dne voleb tj. od 11.10.2014).