USNESENÍ  ZASTUPITELSTVA  OBCE  POTEČ  Z 19. ZASEDÁNÍ  DNE  28.2.2014

 

 

 

č. 01/19/2014:

ZO odkládá rozhodnutí o rozšíření Přírodní rezervace Ploštiny až po obchůzce na místě.

č. 02/19/2014:

ZO odkládá rozhodnutí o prodeji obecních pozemků p.č. 980/1,980/2 a 981 na další zasedání zastupitelstva obce Poteč.

č. 03/19/2014:

ZO schvaluje výměnu obecního pozemku p.č. 2357/3 – ostatní plocha o výměře 41 m2 za část pozemku p.č. 2350/8 (dle GP) – vodní tok o výměře 57 m2. A dále odkoupení dalších pozemků p.č. 2350/9 (GP) – 80 m2, 2355/50 (GP) – 82 m2, p.č. 135/3 – 41 m2, p.č. 135/4 – 7 m2, p.č. 136/3 – 13 m2, p.č. 2356/17 – 108 m2 vše ve vlastnictví Lesů České republiky, s.p.za odhadní cenu.

č. 04/19/2014:

ZO schvaluje prodej části obecních pozemků p.č. 204/4 a 2347/1 o výměře asi 80 m2za cenu 50,- Kč/m2.

č. 05/19/2014:

ZO schvaluje záměr prodeje části obecního pozemku p.č. 2347/80- 36m2.

č. 06/19/2014:

ZO schvaluje vypracovat odhad na pozemky p. Šánka a pak teprve rozhodne o koupi..

č. 07/19/2014:

ZO schvaluje Rozpočet MŠ Poteč na rok 2014 – příjmy i výdaje ve výši 1.707 tisíc Kč, zisk z minulého roku ve výši 2.273,06 Kč převést do rezervního fondu MŠ Poteč.

č. 08/19/2014:

ZO schvaluje rozpočtový výhled obce do roku 2017.

č. 09/19/2014:

ZO schvaluje Směrnici o schvalování účetních závěrek obce a příspěvkové organizace MŠ Poteč.

č. 10/19/2014:

ZO bere na vědomí Rozbor příjmů a výdajů obce za rok 2013.

č. 11/19/2014:

ZO schvaluje rozpočet obce Poteč na rok 2014 , příjmy i výdaje ve výši 14.130 tisíc korun.