USNESENÍ  ZE  3.  ZASEDÁNÍ  ZASTUPITELSTVA  OBCE  POTEČ  DNE  27.2.2015

 

č. 01/03/2015

ZO schvaluje Program zasedání zastupitelstva i s doplněním dvou bodů.

č. 02/03/2015

ZO schvaluje dodatek ke smlouvě s Energií pod kontrolou o.p.s. o dodávce elektřiny a plynu do roku 2019 a pověřuje starostu dodatek smlouvy podepsat.

č.03/03/2015

ZO souhlasí s dílčím řešením pozemků ke Staré škole.

č. 04/03/2015

ZO schvaluje nákup pozemku p.č. 135/2 – 108 m2 za cenu 100,- Kč/m2.

č. 05/03/2015

ZO schvaluje prodej části obecního pozemku 2347/85 celkem 35 m2 za cenu 100,- Kč /m2.

č. 06/03/2015

ZO schvaluje záměr prodat p.č. 2347/84 a p.č. 2347/83 vlastníkům přilehlých pozemků.

č. 07/03/2015

ZO schvaluje přidělení zisku 2.659,40 Kč do rezervního fondu MŠ.

č. 08/03/2015

ZO schvaluje rozpočet Mateřské školy Poteč pro rok 2015, kdy příjmy i výdaje jsou ve výši 1.704 tisíc korun.

č. 09/03/2015

ZO bere na vědomí aktualizovaný rozpočtový výhled obce Poteč do roku 2018.

č. 10/03/2015

ZO bere na vědomí hospodaření obce Poteč v roce 2014 a hospodaření v obecních lesích v uplynulém roce.

č. 11/03/2015

ZO schvaluje rozpočet obce Poteč na rok 2015, kdy příjmy i výdaje jsou ve výši 13.499 tis. Kč.

č. 12/03/2015

ZO souhlasí, že rozpočtové změny bude schvalovat zastupitelstvo obce v paragrafech a pověřuje Radu schvalováním rozpočtových změn v rozpisu na položky.

č. 13/03/2015

ZO žádá o zrušení obchvatu obce Poteč a případně ve výhledu uvažovat o obchvatu „Lačnovská cesta“.

č. 14/03/2015

ZO schvaluje nakládání se železným odpadem a biologickým odpadem a schvaluje nákup 120 ks kompostérů pro občany.

č. 15/03/2015

ZO bere na vědomí investice obce – aktuality