Platné vyhlášky obce

  • Obec nemá žádné platné obecně závazné vyhlášky

Za stránku zodpovídá:   Josef Mana